Завершено курс для уповонважених осіб

28 січня науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського завершено проведення курсу оборонного менеджменту з питань з питань виховання доброчесності та запобігання корупції для антикорупційних уповноважених Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).
Фахівці наукового центру під час занять зосередили увагу слухачів на практичних аспектах реагування на прояви корупції відповідно до міжнародного та національного законодавства, застосування передових практик вирішення типових ситуацій з ознаками конфлікту інтересів з урахуванням сфери діяльності та цільового призначення військових формувань, закладів та установ ДССТ, впровадження стандартів і процедур країн членів НАТО з розбудови доброчесності.

Завдяки тісній співпраці наукового центру з Центром з питань доброчесності в оборонному секторі МО Королівства Норвегія (CIDS) до проведення практичної частини занять долучився експерт цієї антикорупційної інституції Програми НАТО виховання доброчесності полковник Терьє Хаверштад, завдяки якому до навчальної програми курсу адаптовано тренінг із вирішення дилем у вразливих до корупційних проявів сферах оборонного сектору.

По завершенні курсу науково-педагогічні антикорупційні уповноважені продемонструвати набуття компетентностей щодо дотримання правил доброчесної поведінки та вміння приймати рішення, спрямовані на зниження корупційних ризиків.

ОСТАННІ НОВИНИ