Запобігання корупції

Наказ Начальника НУОУ

Про організацію роботи з питань запобігання корупції у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського

Кодекс доброчесності

Щодо забезпечення доброчесної поведінки

Правила доброчесної поведінки

Для усіх категорій військовослужбовців та працівників Збройних Сил України

Викривачу

Детальна інформація для викривачів

Положення про академічну доброчесність

у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського

Положення про систему запобігання та виявлення

академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації в дисертаціях, наукових, навчально-методичних працях, що розробляються в університеті

Кодекс про академічну доброчесність

у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2021 – 2024 роки

Рекомендації керівнику

щодо запобігання корупції

Поради Викривачу

Перелік корупційних правопорушень

та правопорушень, пов’язаних з корупцією

Контакти

Перший заступник Начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

  • 21-002

Науковий центр проблем виховання доброчесності та запобігання корупції

  • (044) 271-08-57
  • (044) 271-08-43