ЦЕНТР ЗДІЙСНЮЄ

наукову та освітню діяльність щодо проблем виховання доброчесності та запобігання корупції в рамках програми (ініціативи) НАТО/РЄАП з розбудови цілісності, прозорості, підзвітності, запровадження доброчесності та зниження корупційних ризиків в оборонних та безпекових інституціях (Building integrity) за сприяння Міністерства оборони Великої Британії та у співпраці з CIDS, Transparency International Ukraine.

ВІЗІЯ:

Виховання доброчесності — як норма у розбудові запобігання корупції, а також зміцнені прозорості, підзвітності та доброчесності в секторі безпеки та оборони.

ЩО МИ РОБИМО:

Робота центру базується на комплексному підході, який включає в себе проведення наукових досліджень, навчальних курсів та експертної участі в нормотворчій діяльності з антикорупційних питань, а також пошуку нових підходів, інструментів та механізмів запобігання корупції, які забезпечують реалізацію політики виховання доброчесності у секторі безпеки та оборони.

МІСІЯ:

  1. Сприяти формуванню доброчесності і нульової терпимості до корупції у секторі безпеки та оборони;
  2. Надати цільовій аудиторії інструментарій, теоретичні і практичні знання для підвищення їхної професійної підготовки щодо запобігання корупції у секторі безпеки та оборони;
  3. Стати комунікаційною платформою:
  • з реалізації програми виховання доброчесності в напрямку підвищення рівня освіти та підготовки цивільного та військового персоналу, який працює в пов’язаних з сектором безпеки та оборони міністерствах;
  • з різноманітних форматів партнерства, щоб сприяти впровадженню принципів виховання доброчесності та обміну здобутим досвідом і передовою практикою;

СКЛАД ЦЕНТРУ

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАУКОВИЙ ВІДДІЛ СУПРОВОДЖЕННЯ ВИХОВАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЩОДО РОЗБУДОВИ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАДАННЯ НАУКОВОЇ, ОСВІТНЬОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВЦІВ МОУ ТА ЗСУ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В МЕЖАХ ПРИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРУ

УЧАСТЬ В УДОСКОНАЛЕННІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА