НАВЧАЛЬНИЙ ОН-ЛАЙН КУРС

з питань запобігання і протидії корупції
в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Метою начального он-лайн курсу є надання основних теоретичних знань з питань запобігання та протидії корупції для забезпечення базового рівня обізнаності та усвідомлення на рівні, необхідному для виконання службових обов’яків

Список тем які знаходяться в розробці

Тема 1. Відео № 1. “Корупція та прозорість – загальна характеристика”
Тема 1. Відео № 2. “Міжнародні стандарти у сфері запобігання і протидії корупції
Тема 1. Відео № 3. “Прозорість, доброчесність  та корупція у моїй країні”
Тема 2. Відео № 1. “Законодавчі основи запобігання корупції”
Тема 2. Відео № 2. “Правові механізми запобігання корупції”
Тема 2. Відео № 3. “Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”
Тема 2. Відео № 4. “Спеціальні превентивні заходи”
Тема 2. Відео № 5. “Відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення”
Тема 2. Відео № 6. “Практичні аспекти організації заходів щодо запобігання, виявлення та реагування на прояви корупції“
Тема 3. Відео № 1. “Кадровий менеджмент: роль людського чинника у запобіганні корупційним проявам”
Тема 3. Відео № 2. “Норми поведінки і корупція”
Тема 3. Відео № 3. “Система внутрішнього контролю в контексті запобігання корупції“
Тема 3. Відео № 4. “Ідентифікація корупційних ризиків під час проведення аудитів”
Тема 3. Відео № 5. “Ризики корупції в державних оборонних закупівлях”
Тема 3. Відео № 6. “Виховання доброчесності та запобігання корупції у військових операціях”
Тема 4. Відео № 1. “Стратегічні комунікації у сфері запобігання корупції”
Тема 4. Відео № 2. “Роль медіа у боротьбі з корупцією”
Тема 4. Відео № 3. “Роль неурядового сектору в питаннях запобігання та протидії корупції”