ДІЯЛЬНІСТЬ

Відбувається удосконалення діяльності з формування доброчесності, підвищення фахової підготовки керівників та посадових осіб МОУ та ЗСУ в рамках виконання Програми розбудови доброчесності.

На базі університету такі заходи здійснюються шляхом підготовки та навчання фахівців із подолання корупції та впровадження ефективного і прозорого менеджменту за навчальною програмою Transparency International, та сприяння Міністерства оборони Великої Британії із застосуванням методології Програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DEEP).

З 2018 року впроваджено навчання на Вищих академічних курсах з питань запобігання корупції для посадовців МОУ та ЗСУ. З цією метою оновлено навчальну програму, яка базується на типовому учбовому плані з освітньої дисципліни програми виховання доброчесності НАТО “Ефективне врядування та виховання доброчесності у секторі безпеки та оборони”, охоплює тематику, передбачену навчальною програмою.

 

ЦЕНТР ПРОПОНУЄ ТАКІ ПРОГРАМИ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ КОРУПЦІЇ:

  • 5-денний стаціонарний курс на базі Наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони НУОУ;

  • 3-денний мобільний курс з виїздом у гарнізони;

  • проведення спеціальних навчальних курсів у навчальних центрах для військовослужбовців та підрозділів, які готуються до виконання завдань в умовах проведення спеціальних операцій, миротворчих місій тощо.

ЗАВЕРШЕНІ ПРОЕКТИ

ПОТОЧНІ ПРОЕКТИ

Завершено виконання науково-дослідної роботи щодо оцінювання результатів виховання доброчесності та перешкоджання проявам корупції в оборонному секторі (шифр “ДОБРО”)

Розроблено он-лайн курс з питань запобігання і протидії корупції для військовослужбовців та цивільного персоналу МОУ та ЗСУ з метою наданням основних теоретичних знань з питань антикорупційної тематики на рівні, необхідному для виконання службових обов’язків.

Розробка науково-дослідної роботи щодо дослідження можливих шляхів удосконалення системи роботи з питань запобігання корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України з урахуванням впливу аспектів гендерної рівності. Шифр “Гендер”

Проводиться впровадження та супроводження Навчального он-лайн курсу з питань запобігання і протидії корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.