ДІЯЛЬНІСТЬ

Відбувається удосконалення діяльності з формування доброчесності, підвищення фахової підготовки керівників та посадових осіб МОУ та ЗСУ в рамках виконання Програми розбудови доброчесності.

Навчальні антикорупційні програми сформовано на основі типового учбового плану з освітньої дисципліни програми виховання доброчесності НАТО “Ефективне врядування та виховання доброчесності у секторі безпеки та оборони”, навчальної програми міжнародної неурядової організації “Transparency International” та тренінгового навчального курсу національної антикорупційної агенції (НАЗК) “Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції” із застосуванням методології Програми НАТО “Удосконалення військової освіти” (DEEP).

З 2018 року впроваджено навчання на Вищих академічних курсах з питань запобігання корупції для посадовців МОУ та ЗСУ. З цією метою оновлено навчальну програму, яка базується на типовому учбовому плані з освітньої дисципліни програми виховання доброчесності НАТО “Ефективне врядування та виховання доброчесності у секторі безпеки та оборони”, охоплює тематику, передбачену навчальною програмою.

 

ЦЕНТР ПРОПОНУЄ ТАКІ ПРОГРАМИ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ КОРУПЦІЇ:

  • 5-денний стаціонарний курс на базі наукового центру проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони НУОУ;

  • 3-денний мобільний курс з виїздом у гарнізони;

  • проведення спеціальних навчальних курсів у навчальних центрах для військовослужбовців та підрозділів, які готуються до виконання завдань в умовах проведення спеціальних операцій, миротворчих місій тощо;

  • проведення занять за магістерською програмою оперативного рівня для офіцерів, які призначені (зараховані до резерву кандидатів для просування по службі) на посади оперативного (оперативно-тактичного) рівня

  • Розробка, впровадження та супровід онлайн курсів.

ЗАВЕРШЕНІ ПРОЕКТИ

ПОТОЧНІ ПРОЕКТИ

Завершено виконання науково-дослідної роботи щодо оцінювання результатів виховання доброчесності та перешкоджання проявам корупції в оборонному секторі (шифр “ДОБРО”)

Розроблено он-лайн курс з питань запобігання і протидії корупції для військовослужбовців та цивільного персоналу МОУ та ЗСУ з метою наданням основних теоретичних знань з питань антикорупційної тематики на рівні, необхідному для виконання службових обов’язків.

Розробка науково-дослідної роботи щодо дослідження можливих шляхів удосконалення системи роботи з питань запобігання корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України з урахуванням впливу аспектів гендерної рівності. Шифр “Гендер”

Проводиться впровадження та супроводження Навчального он-лайн курсу з питань запобігання і протидії корупції в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.