arrow-down arrow-left-w arrow-right-g burger calendar comment eye map search word btn-arrow 01 02 03 04 05
Календар подій ОПИТУВАЛЬНИК
УКР

Розбудова доброчесності, цілісності, прозорості та зниження корупційних ризиків у роботі оборонних і безпекових інституцій

ОПИТУВАЛЬНИК

для збору інформації з питань виховання доброчесності та запобігання корупції

До вашої уваги пропонується опитувальник, який має на меті отримати інформацію щодо обізнаності посадових осіб Міністерства оборони України (Збройних Сил України) щодо Антикорупційної діяльності в Збройних Силах та Міністерстві оборони України, а також в цілому в Україні. Виявити слабкі місця в указаній діяльності, отримати погляди щодо можливих змін в зазначеній Антикорупційній діяльності та врахувати погляди слухачів для удосконалення Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2015-2017 роки.

А також отримати оцінку проведеного курсу з питань виховання доброчесності та запобігання корупції на базі Національного Університету оборони України імені Івана Черняховського, фахівцями наукового центру проблем запобігання корупції у секторі безпеки та оборони та запрошеними лекторами, проведення якого також є також частиною Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2015-2017 роки.

Обізнаність посадових осіб щодо антикорупційної діяльності
Ваша думка
1
Які найбільш ризикові зони щодо появи корупції є в Міністерстві оборони України (Збройних Силах України)? Чому ви так вважаєте, поясніть?
2
Які дії в Міністерстві оборони України (Збройних Силах України), на ваш погляд, могли б знизити ризики появи корупції? Наведіть послідовність цих дій та поясніть чому ви так вважаєте.
3
Чи достатньо повноважень у тих інституцій, які займаються заходами щодо запобігання, протидії та виявлення корупції в Міністерстві оборони України (Збройних Силах України)? Що ви думаєте щодо розподілу повноважень в цих інституціях взагалі? Чи потрібні якісь зміни і якщо так, то які саме зміни потрібні?
4
З чого на ваш погляд повинна складатися система запобігання корупції в Міністерстві оборони України (Збройних Силах України)? На яких факторах базуються ваші погляди?
5
Яким чином можливо було б оцінити ефективність роботи побудованої системи запобігання корупції в Міністерстві оборони України (Збройних Силах України), на ваш погляд? Щоб було б мірилом ефективності роботи вказаної системи?
6
Як ви оцінюєте ефективність проведення різних роз’яснювальних заходів щодо можливих ризиків виникнення корупції у повсякденній діяльності Збройних Сил України, на кшталт Курсів з виховання доброчесності? Чи приносять вони дійсну користь на шляху з виховання доброчесності? Поясність свою відповідь. Якщо приносять, то як вигадаєте, які питання є найбільш актуальними для розгляду на зазначених заходах?
7
Як ви гадаєте, чи є розроблення Пам’ятки-картки з принципами доброчесності та моделлю етичної поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками реальним допоміжним заходом у запобіганні корупції для державних службовців та військовослужбовців у їх повсякденній діяльності? Поясність свої погляди. Якщо цей захід допоможе, то які етичні норми та принципи доброчесності повинні увійти до складу цієї картки, на ваш погляд?
8
Що вам більше всього сподобалось в курсі «Виховання доброчесності та запобігання корупції»?
9
Щоб ви б бажали б змінити в курсі «Виховання доброчесності та запобігання корупції»?
10
Які з вищезазначених лекцій були для вас найбільш інформативними?
11
Лекції з якої тематики ви хотіли б прослухати на майбутнє?
Обізнаність посадових осіб щодо антикорупційної діяльності
Ваша думка
12
Надайте оцінку наповнення змістовної частини та подачі зазначених нижче лекцій за п’ятибальною шкалою (1 — дуже погано, 5 — відмінно):

Чи був курс Центру корисним для Вас?
Чи був курс Центру корисним для Вас?
Так
53,8% 7
Ні
46,2% 6 Проголосувало: 13 людей
Чи порадили би Ви курс Центру Вашим колегам?
Чи порадили би Ви курс Центру Вашим колегам?
Так
53,8% 7
Ні
46,2% 6 Проголосувало: 13 людей